Πέμπτη, 7 Αυγούστου 2008

Η Εκκλησία είναι ιερός θεσμός.

ΔΙΑΒΑΖΩ:

Εξ αιτίας των σκανδάλων κληρικών πολλοί σκανδαλίζονται σε σχέση με την Εκκλησία, κλονίζονται δηλαδή, και ψυχραίνονται, και απομακρύνονται από την Εκκλησία.

Εξ αιτίας λοιπόν, των σκανδάλων κληρικών πολλοί κατηγορούν (δίκαια ή άδικα) την Εκκλησία, και πολλοί επηρεάζονται όχι μόνο από τα σκάνδαλα, αλλά και από τις κατηγορίες εναντίον της Εκκλησίας.

Πρέπει να συμβαίνει αυτό; Όχι! Διότι άλλο είναι η Εκκλησία και άλλο είναι η κληρικοί. Και τα σκάνδαλα των όποιων κληρικών δεν πρέπει να φορτώνονται στην Εκκλησία.

Η Εκκλησία είναι ιερός θεσμός. Το Πνεύμα το Άγιο «όλον συγκροτεί τον θεσμόν της Εκκλησίας».

Η Εκκλησία είναι αγία. Αυτό δεν ομολογούμε απαγγέλλοντας το Σύμβολο της Πίστεως: «Πιστεύω.. εις μίαν Αγίαν, καθολική και αποστολική Εκκλησία»;;;

Η Εκκλησία είναι αγία για πολλούς λόγους:

Είναι άγιος ο Ιδρυτής της Εκκλησίας, ο εναθρωπήσας Κύριος και Θεός. ..Και «περιεποιήσατο» την Εκκλησία, απέκτησε αυτήν με το ίδιο του το αίμα (όπως διαβάζω στις «Πράξεις των αποστόλων»)!..

Είναι άγιο το Πνεύμα, το οποίο εμψυχώνει την Εκκλησία και την οδηγεί «εις πάσαν την αλήθειαν», και την αποφαίνει «στυλό και εδραίωμα της αληθείας».

Είναι άγια η Πίστη, το σύνολο των αληθειών, που αποκάλυψε ο Θεός για τη σωτηρία των ανθρώπων, (η Ορθοδοξία).

Είναι άγιο το Ευαγγέλιο, ο Καταστατικός Χάρτης της Εκκλησίας. Όλα, όσα διδάσκει το Ευαγγέλιο, είναι άγια, είναι ορθά και σωστά. Ένα τρωτό, μια επιζήμια διδασκαλία δεν περιέχει το Ευαγγέλιο. Είναι αγία γενικότερα η Γραφή, το θεόπνευστο κείμενο της Εκκλησίας.

Είναι άγια τα μυστήρια της Εκκλησίας, μέσα από τα οποία μεταδίδεται στους πιστούς η αγιαστική χάρη και η ευλογία του Θεού.

Είναι άγιος ο σκοπός της Εκκλησίας. Η Εκκλησία ιδρύθηκε ως... «εργαστήριο αγιότητας». Γι αυτό υπάρχει στην Εκκλησία το Άγιο Πνεύμα και η χάρη, για να απεργάζεται - καταρτίζει άγιους. Έχει δε, δημιουργήσει αναρίθμητους αγίους, μάρτυρες και θαυματουργούς η Εκκλησία.

Μήπως μπορούν λοιπόν η αμαρτωλότητα και τα σκάνδαλα των όποιων κληρικών να καταργήσουν την αγιότητα της Εκκλησίας και το αναρίθμητο πλήθος των αγίων της; Όχι, βέβαια!

(Περιοδικό "Ο Σταυρός")

Δεν υπάρχουν σχόλια: