Κυριακή, 3 Αυγούστου 2008

Ο Ιωαννίνων για τις εικόνες: Οι χριστιανοί, λατρεύουν ξόανα!

Δημοσίευση : 8 Φεβρουαρίου

ΕΚΛΟΓΗ ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ ΣΤΟΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΟ ΘΡΟΝΟ

Δεν υπάρχουν σχόλια: